BİPOLAR BOZUKLUK (İKİ UÇLU BOZUKLUK)

Bipolar bozukluk; kişinin duygu, düşünce, davranış ve işlevselliğinde belirgin değişikliklere neden olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Bipolar bozukluğu olan kişiler; iki uç arasında değişen, duygudurum dönemleri olarak adlandırılan, farklı zamanlarda ortaya çıkan, günler ya da haftalar boyunca devam eden, yoğun duygusal geçiş dönemleri yaşarlar. Bu duygudurum dönemleri manik/hipomanik (aşırı derecede mutlu veya sinirli ruh hali, hareketlilik ve büyüklük) veya depresif (üzgün ruh hali, keyif alamama ve durgunluk) olarak sınıflandırılır. Bu dönemler arasında, görece dengeli (yatışmış) ruh hali dönemleri de vardır. 

Bipolar bozukluğun görülme sıklığı ortalama %2-3 civarındadır, erkek-  kadın oranı eşittir ve ortalama başlangıç yaşı 20-25 arasındadır. Stres, uyku bozukluğu, uyuşturucu ve alkol gibi çevresel faktörler, yatkın kişilerde duygudurum dönemlerini tetikleyebilir.  Bipolar bozukluk, kişinin yakın çevresindekilerle ilişkilerini etkileyebilir ve mesleki-sosyal işlevselliğinde bozulmalara neden olabilir. Bununla birlikte bu kişiler, etkili bir tedavi sonucunda üretken ve dengeli bir yaşam sürdürebilirler.

Bipolar bozukluğun seyrindeki en önemli özelliklerden birisi ise mevsimsellik göstermesidir. Mevsimsel özellik olarak hastalar ilkbahar yaz aylarında taşkınlık ve coşkunluk yaşarken, sonbahar kış aylarında ise çökkünlük ve durgunluk içine girerler. Özellikle ilkbahardan yaz aylarına geçiş, hastaların alevlenmesi açısından en riskli dönem gibi görünmektedir. 

 

Manik Dönem

Aşırı neşeli, bazen de öfkeli, coşkulu bir duygudurumun olduğu bir hastalık tablosudur. Buna ek olarak; konuşma ve hareketlerde hızlanma, enerji artışı, benlik kabarması, aşırı güçlülük ve büyüklük duyguları görülebilir.

Manik dönemde en az bir haftalık bir süre boyunca aşağıdaki davranış değişikliklerinden en az üçü görülür:

 • Duygulanımda kabarma, taşkınlık ya da sinirlilik ve gerginlik
 • Belirgin neşe artışı
 • Uyku ihtiyacında azalma
 • Konuşma miktarında veya hızında artma
 • Zihinde kontrol edilemeyen düşünceler veya hızla değişen fikirler
 • Dikkat dağınıklığı
 • Artan aktivite (aynı anda birkaç proje üzerinde çalışma)
 • Artan riskli davranış (hızlı araç kullanma, abartılı para harcama)

Manik dönemde bazen, psikotik özellikler olarak bilinen düşünce bozuklukları, yanlış inançlar ve/veya varsanılar da görülebilir. Manik dönemde genellikle, hastanede yatarak tedavi gereklidir.

 

Hipomanik Dönem

Bir hipomanik dönem, dört gün üst üste süren daha az şiddetli manik belirtilerle karakterizedir. Hipomanik belirtilerin şiddeti daha düşüktür, hastanede yatış gerektirmez ve günlük işlevsellikte manik belirtilerin neden olduğu kadar büyük sorunlara yol açmaz.

 

Depresif Dönem

Derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem bunaltılı bir duygu durumunun olduğu hastalık tablosudur. Buna ek olarak düşünce, konuşma, hareket ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri olabilir.

Majör depresif dönem, bir kişinin aşağıdaki belirtilerden en az beşinin görüldüğü en az iki hafta süren bir dönemdir:

 • Yoğun üzüntü veya umutsuzluk
 • Kişinin bir zamanlar zevk aldığı faaliyetlere yönelik ilgi kaybı
 • Değersizlik veya suçluluk duyguları
 • Yorgunluk
 • Artan veya azalan uyku
 • Artan veya azalan iştah
 • Huzursuzluk veya hareket ve konuşmada yavaşlama
 • Konsantrasyon zorluğu
 • Sık ölüm veya intihar düşünceleri

 

Tedavi ve Yönetim

Bipolar bozukluk belirtileri genellikle tedavi ile düzelir. İlaç tedavisi, bipolar bozukluk tedavisinin temel unsurudur, ancak yanı sıra uygulanan psikoterapiler de birçok hastanın hastalıkları hakkında bilgi edinmesine ve ilaçlarını düzenli kullanmasına yardımcı olarak gelecekteki atakları önleyebilir. "Duygudurum düzenleyicileri" olarak bilinen ilaçlar, bipolar bozukluk için en sık reçete edilen ilaç türüdür. Bu ilaçların bozulmuş beyin kimyasını düzelttiği düşünülmektedir. Bunların başında lityum gelir. Ayrıca valproat, karbamazepin gibi ilaçlar da aynı işlevi görürler. Gerekli olduğunda antipsikotik ilaçlar da tedavide kullanılabilir. İki uçlu bozukluğun tedavisinde hastalık dönemlerinin tedavi edilmesi kadar, hastanın yeniden hastalanmasını engellemek amacıyla uygulanan koruyucu tedavi de çok önemlidir.

Bazı durumlarda, ilaç tedavisi ve psikoterapi yardımcı olmadığında, elektro konvulsiv tedavi (EKT) olarak bilinen etkili bir yöntem de uygulanabilir. EKT, hasta anestezi altındayken, kafa derisine kısa elektrik akımı uygulayarak kısa, kontrollü bir nöbete yol açan bir tedavi yöntemidir. EKT'nin neden olduğu nöbetlerin, beyin sinyal yollarını yeniden yapılandırdığı düşünülmektedir.

 

Bipolar bozukluk kişinin günlük hayatında ciddi aksamalara neden olabileceğinden ve gergin bir aile ortamı oluşturabileceğinden, aile üyeleri de profesyonel destek kaynaklardan yararlanabilir ve başa çıkma, tedaviye aktif olarak katılma ve destek alma stratejilerini öğrenebilirler. Hastalık dönemi öncesinde uyarıcı belirtileri fark etmek, erken müdahale açısından oldukça önemlidir. Hastanın arkadaşlarına ve aile bireylerine de bu uyarıcı belirtilerin anlatılması, onların da fark etmelerini sağlayabilir.

 

Kaynaklar:

 1. TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) http://www.psikiyatri.org.tr
 2. APA (American Psychiatric Association) https://www.psychiatry.org