Psikiyatri Nedir?

PSİKİYATRİ NEDİR?

Psikiyatri, zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların teşhis, tedavi ve önlenmesine odaklanan tıp dalıdır.  İnsanlar birçok nedenden dolayı psikiyatrik yardım ararlar. Panik ataklar gibi ani olarak gelişebilen sorunlar ya da daha uzun süren üzüntü, umutsuzluk veya sürekli endişe hali gibi durumlar günlük hayatın olağan seyrini bozabilir. Bu gibi durumlarda, psikiyatrik destek almak oldukça uygun bir seçenektir. Psikiyatrinin ilgi alanları genel olarak; depresyon, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, iki uçlu duygudurum bozukluğu (manik depresif bozukluk/ bipolar bozukluk), somatizasyon bozukluğu, şizofreni, alkol-madde kullanım bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, hastalık kaygısı bozukluğu, tikler, yaşlılık psikiyatrisi-demans (bunama), uzun süren yas, dürtü kontrol bozuklukları gibi durumlardır.

Bir psikiyatrist, ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur Psikiyatristler, ruhsal sorunların hem zihinsel hem de fiziksel yönlerini değerlendirmeye yetkilidir. Psikiyatristler; hastalarla yaptıkları psikiyatrik görüşmelerin yanı sıra, tanıya yardımcı olabilecek çeşitli psikiyatrik değerlendirme ölçekleri ve tıbbi laboratuvar incelemeleri uygulayabilirler. Klinik eğitimleri sırasında;  psikiyatrik rahatsızlıklar ve diğer tıbbi hastalıklar arasındaki karmaşık ilişkileri anlama, değerlendirme, tanı koyma ve tedavi uygulama konularında bilgi ve deneyim kazanırlar.

Kaynaklar:

  1. TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) http://www.psikiyatri.org.tr
  2. 2. APA (American Psychiatric Association) https://www.psychiatry.org