Psikiyatrist ve Psikolog

Psikiyatrist (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Ruhsal rahatsızlıkların tanınması, tedavi edilmesi ve önlenmesi konusunda çalışan, 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından, 4 yıllık psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir. Hem genel tıbbi hastalıklar hakkında, hem de insanın ruhsal yapısını değerlendirme ve tedavi etme konusunda bilgiye sahiptir. Tıbbi süreçleri değerlendirerek psikiyatrik rahatsızlıklara ilişkin ayırıcı tanı yapmak, tanı koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra, uygun görülen psikoterapiyi uygulamak ve/veya yönlendirmek psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi kapsamındadır. 

Psikolog: 

Fen-Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilerdir. Psikoloji lisans eğitimi sırasında; hasta görüşmesine dayalı uygulamalı klinik eğitim, süpervizyon veya yapılandırılmış standardize psikoterapi eğitimi verilmediği için, ayırıcı tanı yapma, tedaviyi planlama ve uygulama yetkileri yoktur.

Klinik psikolog: 

Psikoloji lisans eğitimleri üzerine, klinik psikoloji alanında yüksek lisans/doktora yapmış psikologlardır. Ülkemizde yüksek lisans eğitimlerinde, psikiyatri kliniklerinde alınabilecek uygulamalı eğitimlerden nadiren yararlanılmaktadır. Diğer bir deyişle; klinik uygulama olmadığında, sadece kuramsal bilgiye dayalı doktora programları ile yeterlik sağlanamamaktadır.  Klinik psikologlar; bilimsel ve uluslararası geçerliliği olan standardize eğitimlerden geçerek belgelendirilirlerse, psikiyatri hekiminin yasal sorumluluğunda ve koordinasyonunda psikoterapi yapabilirler. Klinik psikologlar, bağımsız ve bireysel olarak tanı koyamaz ve tedavi yapamazlar.

Kaynaklar:

  1. TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) http://www.psikiyatri.org.tr
  2. 2. APA (American Psychiatric Association) https://www.psychiatry.org