KONVERSİYON BOZUKLUĞU:

 

Tanım:

Belirtilerin; bir kişinin algılarını, duygularını veya davranışlarını fiziksel bir nedene dair kanıt olmaksızın etkilediği bir durumdur. Kişinin üzüntü, utanç veya öfke gibi duygularını çeşitli bedensel belirtilere dönüştürerek ifade etmesi ve bu sayede yaşadıkları yoğun olumsuz duygulardan geçici olarak uzaklaşması şeklinde tanımlanabilir. Psikanalitik kurama göre, psikolojik çatışmalardan kaynaklanan kaygının fiziksel belirtilere dönüştüğü bilinçdışı bir süreç olarak değerlendirilir. Konversiyon bozukluğunun gerçek bir ruhsal rahatsızlık durumu olduğunu bilmek önemlidir. Belirtiler; aldatmak veya dikkat çekmek amacıyla bilinçli olarak ortaya çıkarılmaz, kişinin kafasının içinde kurguladığı bir şey de değildir, fiziksel belirtiler gerçektir. Belirtiler aniden ortaya çıkma eğilimindedir, bir süre devam edebilir veya hızla kaybolabilir. Kişi bu belirtileri, sadece düşünerek veya çaba göstererek kontrol edemez.

Belirtiler:

Kişide aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

Konversiyon bozukluğu olan kişiler genellikle belirtileri hakkında endişelenmiyormuş gibi görünürler. Fransızcada ‘la belle indifference’ (güzel aldırmazlık) olarak tanımlanan bu olgu, en yaygın olarak konversiyon bozukluğunda görülür.

Konversiyon bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak, belirli koşullar ve bazı tıbbi durumlarla birlikte ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğu bildirilmiştir:

Tedavi:

Konversiyon bozukluğu, fiziksel belirtilere sebep olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Bu nedenle, tedavide psikoterapi ilk ve genellikle en başarılı yaklaşımdır. Bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik psikoterapi, bazen de hipnoterapi uygulanabilir. Depresyon veya anksiyete bozukluğu gibi diğer rahatsızlıklar tabloya eşlik ediyorsa, bu durumlara yönelik ilaçlar da yardımcı olabilir. Antidepresanlar genellikle ağrı düzeylerini olumlu yönde etkileyebileceğinden, özellikle konversiyon bozukluğu ağrı semptomlarına neden olduğunda fayda sağlar.

 

Kaynaklar

1. TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) http://www.psikiyatri.org.tr

2. APA (American Psychiatric Association) https://www.psychiatry.org