Psikodinamik Psikoterapi

PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ NEDİR?

Dinamik psikiyatri, kişiler arası ilişkilerin incelenmesi ve terapötik olarak dönüştürülmesi için uygulanan yorumlayıcı bir yöntemdir. Hastayı psikodinamik kurama göre anlamaya ve bu temelde ona müdahale etmeye dayanan bir tedavi biçimidir. Dinamik yönelimli bir psikoterapist tedavinin her aşamasında kendine şunu sorar: “Kendine özgü bir öyküsü ve zihinsel uğraşıları olan bu kendine özgü hastanın, bu kendine özgü zamanda, bana bu kendine özgü şeyleri söylemesinin ya da yapmasının anlamı nedir? Böyle davranmasının bilinçli ve bilinçdışı amaçları nelerdir? Bunların ardındaki duygu yüklü düşlemleri ve/veya korkuları nelerdir? ”

‘Psikodinamik’ teriminin kendisi, zihnin içindeki farklı güçler arasında oluşan çatışmayı ifade eder. Belirtiler, bir bireyin farkındalığının dışında ortaya çıkan bu çatışmanın ifadeleri olarak görülür. Bilinçdışı, çatışma yarattığı için farkındalıktan uzak tutulan bastırılmış içeriğin deposudur. Psikodinamik psikoterapinin bir amacı, bu çatışmanın ifade edilmesini ve bilinçdışı yönlerinin farkındalık alanına getirilmesini sağlamaktır.

Psikodinamik psikoterapi; geçmişin kendisini, şimdiki zamanda hasta için acı verici yollarla tekrarladığı fikrine dayanmaktadır.  Terapi; yetişkinlik ilişkilerinin bilinçdışı çatışmalar, arzular, düşünceler, duygular ve çocuklukta edinilen ilişki kurma örüntüleri tarafından yönlendirildiği düşüncesini temel alır. Terapinin bir diğer önemli amacı; bilinçdışı olarak tekrarlanan örüntülerin, hasta ile terapist arasındaki ilişkide yeniden nasıl ortaya çıktığının anlaşılmasını ve çözümlenmesini sağlamaktır.