Bipolar Bozukluk (İkiuçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık)

Bipolar Bozukluk (İkiuçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık)

BİPOLAR BOZUKLUK (İKİ UÇLU BOZUKLUK, MANİK DEPRESİF HASTALIK)İki uçlu bozukluk (bipolar bozukluk, eski adıyla manik-depresif hastalık) iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal bozuk...